پایان نامه؛ اعمال واکنش های نوین بیواورتوگونال بر روی پروتئین ها و بررسی تاثیر آن بر فرآیند تشکیل آمیلوئید

خبرنگار افتخاری 1جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی، گرایش شیمی آلی با عنوان “اعمال واکنش های نوین بیواورتوگونال بر روی پروتئین ها و بررسی تاثیر آن بر فرآیند تشکیل آمیلوئید” و ارائه جناب آقای محسن رضایی، چهارشنبه ۲۲ دی ماه ۹۵ در دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

استاد راهنما: دکتر حمیدرضا کلهر.

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید