گزارش تصویری؛ سخنرانی پرفسور رابرت گرنت

  • garent3

imeniجلسه سخنرانی پرفسور رابرت گرنت(نویسنده یکی از referenceهای معتبر استراتژی) با موضوع “روند مدیریت استراتژیک در سال ۲۰۱۷، شنبه ۱۱ دی ماه ۹۵ در سالن جابر ابن حیان دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

1+

نظر بدهید