پایان نامه؛ بررسی مقایسه ای ابررسانایی در Y112 و Y123

خبرنگار افتخاری 1جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ” بررسی مقایسه ای ابررسانایی در Y112 و Y123 ” دوشنبه ۲۷ دی ماه ۹۵ در تالار جناب دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

ارائه دهنده: عزیز احسان دوست.

استاد راهنما : دکتر محمد اخوان.

 

چکیده:

از زمان کشف ابررساناهای دمای بالا تاکنون ابررساناهای کوپراتی بسیاری ساخته شده است. ترکیبات ابررسانای YBCO به دلیل ساخت نمونه های با کیفیت، ساختار بلوری ساده تر و دیگر مزایا نسبت به سایر ابررساناهای کوپراتی مورد توجه زیاد محققین در این زمینه قرارگرفته اند. ابررساناهای کوپراتی بدلیل طول همدوسی کوچکشان به ناکاملی های ساختاری مانند: نقص های بلوری، فازهای ناخالصی، مرزدانه ها و دیگر ناهمگنی های ساختاری و شیمیایی شدیدا حساس هستند، به همین دلیل بررسی و مطالعه ریزساختارها در این ترکیبات از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. ترکیب YBaCu2Ox  یکی از ریز ساختارهایی است که ممکن است در فاز ابررسانایی YBa۲Cu۳O۷-δ وجود داشته باشد. همچنین فاز ابررسانایی Y۳Ba۵Cu۸Ox که شرایط ساخت آن حساس می باشد، اگر به طور صحیح تشکیل نشود می توان آن را ترکیبی از YBa۲Cu۳O۷-δ و YBaCu2Ox در نظر گرفت که باعث کاهش دمای گذار آن می شود. گزارشات محدودی در مورد ترکیب YBaCu2Ox وجود دارد که نتایج متفاوتی درمورد تشکیل فاز ابررسانایی آن می دهند. بعضی از آنها این ترکیب را فاز مستقل ابررسانایی و بعضی دیگر این ترکیب را چندفازی می دانند که همراه با فاز ابررسانایی YBa۲Cu۳O۷-δ تشکیل شده است. به همین منظور به مقایسه دو ترکیب YBaCu2Ox و YBa۲Cu۳O۷-δ پرداختیم. آنها را از نظر شرایط ساخت، مقاومت الکتریکی و طیف پراش اشعه ایکس مقایسه کردیم. آنالیزها روی این دو ترکیب نشان می دهد که هر دو ترکیب شرایط ساخت نسبتا یکسانی دارند، در دمای تقریبا یکسان به فاز ابررسانایی گذار داشتند با این تفاوت که پهنای گذار ترکیب YBaCu2Ox حدودا بیش از دوبرابر پهنای گذار ترکیب YBa۲Cu۳O۷-δ بود و دو ساختار بلوری برای YBaCu2Ox پیشنهاد داده شده که طیف پراش اشعه ایکس این ساختارهای پیشنهادی با طیف پراش اشعه ایکس تجربی ترکیب YBaCu2Ox مقایسه شده است و پس از مقایسه با طیف ساختار بلوری YBa۲Cu۳O۷-δ به نظر می رسد این ترکیب به صورت فاز مستقل تشکیل نمی شود و به دلیل تشکیل فاز ابررسانای YBa۲Cu۳O۷-δ، ابررسانایی در ترکیب YBaCu2Ox مشاهده می شود.

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید