پایان نامه؛ بررسی اثر میرایی فرکشنال بر اتصال محوری شفت

خبرنگار افتخاری 1جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ” بررسی اثر میرایی فرکشنال بر اتصال محوری شفت” و ارائه سرکار خانم زهرا بیات، سه شنبه ۲۱ دی ماه ۹۵ در دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد .

استاد راهنما : دکتر حسن حدادپور.

هیئت داوران: دکتر محمد نوازی(ممتحن داخلی) و دکتر محمود سعادت فومنی (ممتحن خارجی).
چکیده:

در این پایان نامه کوپلینگ ارتعاشات پیچشی-خمشی شفت دوار بررسی خواهدشد. برای شبیه سازی شفت دوار از مدل روتور جفکات و تیر اویلر-برنولی استفاده می شود. برای جذب ارتعاشات ناشی از کوپلینگ پیچشی-خمشی از میراگر فرکشنال استفاده شده است. با استفاده از روش لاگرانژ و اصل همیلتون معادلات حاکم بر ارتعاشات روتور جفکات و تیر اویلر-برنولی استخراج می شود . سپس با بردن معادلات در حوزه لاپلاس معادله مشخصه حاکم بر ارتعاشات پیچشی-خمشی شفت دوار به دست آمده است. در تیر اویلر-برنولی برای حل معادلات به دست آمده، از روش گلرکین استفاده می شود. در ادامه پایداری سازه در حوزه لاپلاس بررسی شده است. همچنین اثر پارامترهای مختلف از جمله توان فرکشنال، ضریب میرایی، میزان سختی و نامیزانی شفت بر پایداری سیستم بررسی شده است.

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید