سمینار ۲ دکتری؛ سنتز نانو کامپوزیت های رسانا و نیم رسانا بر پایه مواد زیست سازگار و بررسی خواص رسانایی، مکانیکی و الکتروشیمیایی آنها

خبرنگار افتخاری 2جلسه سمینار ۲ دکتری با موضوع “سنتز نانو کامپوزیت های رسانا و نیم رسانا بر پایه مواد زیست سازگار و بررسی خواص رسانایی، مکانیکی و الکتروشیمیایی آنها” و ارائه سرکار خانم محدثه دورودیان یکشنبه ۱۹ دی ماه ۹۵ در دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

استاد راهنما: دکتر علی پورجوادی.

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید