سمینار؛ ابررساناهای کوپراتی آلاییده حفره

خبرنگار افتخاری 1سمینار آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس با عنوان ” ابررساناهای کوپراتی آلاییده حفره ” و ارائه جناب آقای حمیدرضا جعفری یکشنبه ۱۲ دی ماه ۹۵ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

قسمتی از مطالب ارائه شده در این سمینار:

به دنبال کشف ابررسانایی در کوپرات ها امیدها برای دسترسی به دماهای گذار بالاتر افزایش پیدا کرد. این کشف آغازگر حوزه ابررسانای دما بالا بوده است، آنچه امروز می شناسیم نقش حیاتی آن ها در توسعه هیجان انگیز ابررسانای دما بالا در طول ۳۰ سال گذشته می باشد. جستجوی بی پایان برای دمای گذار بالاتر (Tc) با شور و هیجان ادامه داشته و تاکنون بیش از ۲۰۰ نوع ابررسانا کوپراتی کشف شده است که همه این ترکیبات را می توان با یک فرمول عمومی ابررسانا کوپراتی نمایش داد. دراین بررسی مرور اجمالی به این دست آوردها طی سال های گذشته و همچنین مروری بر ابررساناهای جدید کشف شده، بررسی تاثیر صفحات CuO۲، آلاییدگی و آینده ابررسانای دمای بالا (HTSC) می شود.

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید