سخنرانی؛ ساخت خودکار اوراکل ها برای آزمون وجوه کاربری برنامه های موبایل

خبرنگار افتخاری 3سخنرانی علمی با موضوع ” ساخت خودکار اوراکل ها برای آزمون وجوه کاربری برنامه های موبایل” و ارائه سرکار خانم دکتر راضیه نخبه زعیم با همت مرکز نوآوری پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف  سه شنبه ۱۴ دی ماه۹۵ در دانشکده مهندسی کامپیوتر این دانشگاه برگزار شد.

چکیده سخنرانی:

با رشد روزافزون دستگاه های موبایل، نیاز به آزمون فراگیر برنامه هایی که روی موبایل ها اجرا می شوند نیز افزایش می یابد. با این وجود آزمون برنامه های موبایل مشخصا گران و دشوار است و معمولا به کار دستی فراوان احتیاج دارد. علی رغم پیشرفت محققان در آزمون خودکار برنامه های موبایل در سال های اخیر، یکی از مشکلات کلیدی که مورد اغفال قرار گرفته است، موضوع اوراکل، یعنی تشخیص صحت پاسخ یک برنامه در قبال آزمون استو در این سخنرانی، روش نوینی برای تولید خودکار آزمون هایی که شامل اوراکل نیز باشند برای برنامه های موبایل ارائه می دهیم. اساس روش پیشنهادی مطالعه همه جانبه ای است که ما از خطاها در برنامه های موبایل انجام داده ایم. مهمترین نتیجه ای که از این مطالعه گرفتیم این بود که طبقه مشخصی به نام وجوه کاربری در برنامه های موبایل وجود دارد که در بخش قابل توجهی از خطاها درگیر است. در عین حال برای این وجوه کاربری می توان به صورت خودکار و مستقل از برنامه تنها با توجه به فهم رایج از برنامه های موبایل، اوراکل ساخت. ما ساختار و همچنین ابزاری ارایه می دهیم که به صورت خودکار این اوراکل های مستقل از برنامه اما مخصوص برنامه های موبایل را می سازد. نتایج عملی اسنفاده از این ابزار روی شش برنامه واقعی موبایل کارایی روش ما را در یافتن خطاهای بالقوه مهم به شکل خودکار نشان می دهد.

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید