سخنرانی علمی؛ فناوری های جدید برای تجزیه و مرتب سازی بدون برچسب تک سلولی ها

خبرنگار افتخاری 2سخنرانی علمی با موضوع “فناوری های جدید برای تجزیه و مرتب سازی بدون برچسب تک سلولی ها” و همکاری پژوهشکده زیست فناوری و محیط زیست، شنبه ۱۸ دی ماه ۹۵ در دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

zistfanavari

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید