سمینار؛ نانو حامل ها و مکانیسم رهایش دارو

خبرنگار افتخاری 1سمینار ۱ دکتری رشته شیمی گرایش شیمی آلی با موضوع ” نانو حامل ها و مکانیسم رهایش دارو ” و ارائه جنای آقای محمداسلامی چهارشنبه ۱۵ دی ماه۹۵ در دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

استاد راهنما: دکتر فیروز مطلوبی مقدم.

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید