سمینار؛ تفاوت حرکت و سکون از منظر آنتروپی، سکون مطلق و حرکت مطلق

خبرنگار افتخاری 3سمینار هفتگی گروه فیزیک بنیادی با موضوع ” تفاوت حرکت و سکون از منظر آنتروپی، سکون مطلق و حرکت مطلق” و ارائه جناب آقای محمد جمالی شنبه ۱۸ دی ماه ۹۵ در دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

چکیده:

پس از تحول فیزیک در قرن گذشته و تغییر نگرش ما نسبت به فضا و زمان بنظر می رسید که پاسخ به سوال آیا سکون مطلقی وجود دارد؟ و یا معادل آن آیا فضای مطلقی وجود دارد؟ منفی است، سکون و حرکت مطابق فیزیک، مفاهیمی وابسته به ناظر و نسبی تلقی شدند. هرچندبا پیدایش کیهانشناسی مدرن بشکل موثر دوباره این مفاهیم را وارد کردیم، لیکن آزمایش های ما در دنیای اتمی و در چارچوب اعتبار مکانیک کوانتومی صحبت از پدیده هایی می کند که بدون در نظر گرفتن فضای مطلق قابل فهم نیست!

اثرات غیر موضعی در آزمایش های بل گونه که در ادامه پیشنهاد اینشتین(مقاله EPR) در حوزه فیزیک بنیادی پیگیری شد و آشکار شدن سرشت غیر موضعی پدیده های کوانتومی که تصدیقی بر فرمالیسم بوهمی از مکانیک کوانتومی بوده است، فیزیکدانان را به این ایده نزدیک کرده است که بایستی به دنبال نگرشی عمیق تر به فضا و زمان و هم چنین حرکت و سکون باشیم.

دراین ارائه می خواهیم با بازتعریف آنتروپی در سیستم های ترمودینامیکی به بررسی تفاوت آنتروپیایی حرکت و سکون از دید ماکروسکوپی بپردازیم و بعد با گسترش این مفهوم به دنیای کوانتومی به نتایج جالب توجه آن بپردازیم.

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید