سمینار؛ استفاده از اکسیژن سینگلت در سنتز ترکیبات طبیعی و دارویی

خبرنگار افتخاری 3سمینار ۱ دوره دکتری رشته شیمی گرایش شیمی آلی با عنوان “استفاده از اکسیژن سینگلت در سنتز ترکیبات طبیعی و دارویی” و ارائه جناب آقای وحید صابری چهارشنبه ۱۵ دی ماه ۹۵ در دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

استاد راهنما: دکتر فیروز مطلوبی مقدم.

1+

مطالب مرتبط

نظر بدهید