پایان نامه؛ تحلیل و تدوین مدل سیستمی الگوی توسعه پایدار شهر فرودگاه، بااستفاده از ماتریس ساختار طراحی (DSM) ونظریه صف

خبرنگار افتخاری 1جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع ” تحلیل و تدوین مدل سیستمی الگوی توسعه پایدار شهر فرودگاه، بااستفاده از ماتریس ساختار طراحی (DSM) ونظریه صف” و ارائه جناب آقای محمدحسین مهروز  چهارشنبه ۸ دی ماه ۹۵ در دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

استاد راهنما: دکتر سید محمدباقر ملائک.

اساتید ممتحن: دکتر عباس ابراهیمی و دکتر علیرضا جهانگیریان.

چکیده:

درپژوهش حاضر، یک مدل ریاضی قابل بسط و جامع برای تحلیل مساله Land Use درشهر فرودگاه ارائه می شود. به کمک این مدل به این سوال پاسخ داده می شود که با فرض مشخص بودن اجزای شهر فرودگاه و ثابت بودن زیرساخت ها، و با علم به الگوی رفتاری کاربران شهر فرودگاه (اعم از مسافران کارمندان و بازدیدکنندگان) چیدمان اجزای شهر فرودگاه نسبت به یکدیگر درفضای محدود اطراف آن به چه صورت باشد تا بیشترین استفاده از ظرفیت عملیاتی شهرفرودگاه محقق شود و سطح خدمت رسانی (LOS) مجموعه ارتقا پیدا کند. برای پاسخ به این مساله، مجموعه شهر فرودگاه در قالب یک شبکه صف مدل سازی می شود که اجزای آن، مسیرهای دسترسی میان مراکز مختلف خدمت رسانی شهرفرودگاه هستند. سیستم پیچیده حاصله به کمک ماتریس ساختار طراحی تحلیل می شود.در نتیجه این پژوهش، الگوی تقسیم اراضی شهرفرودگاه و اختصاص آن به فعالیت های مختلف مشخص شده، و همچنین تاثیر الگوی رفتار مراجعین به شهر فرودگاه در ساختار چیدمانی آن مورد مورد بررسی قرار گرفت. درنهایت ساختار Land Use دریک شهرفرودگاه مفهومی، و همچنین در شهر فرودگاه اسکیپول آمستردام مورد مطالعه و تحلیل قرارگرفته است.

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید