سیاست نامه علم و فناوری، فراخوان ارسال مقاله

خبرنگار افتخاری 3پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت با حمایت دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند.

از کلیه اساتید دانشگاه، محققین، دانشجویان و صاحب نظران اهل قلم دعوت می شود مقالات علمی-ترویجی خود را در موضوعات مطرح شده در پوستر زیر برای انتشار در فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری ارسال نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی  stpl.ristip.sharif.ir  مراجعه نمایید.

earalmaghales1

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید