سمینار؛ قدرت شیمی کلیک برای ساخت ماشین های ملکولی و الگو دهی سطح

خبرنگار افتخاری 2سمینار ۱ دکتری رشته شیمی گرایش شیمی معدن با عنوان “قدرت شیمی کلیک برای ساخت ماشین های ملکولی و الگو دهی سطح” و اراه جناب آقای حامد محمودی، دوشنبه ۱۳ دی ماه ۹۵ در دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

استاد راهنما: دکتر مجتبی باقر زاده.

shimikilik

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید