پایان نامه؛ تخصیص ترافیک خودروهای الکتریکی با درنظر گرفتن مدت زمان شارژ تابعی از میزان شارژ

خبرنگار افتخاری 2جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با موضوع ” تخصیص ترافیک خودروهای الکتریکی با درنظر گرفتن مدت زمان شارژ تابعی از میزان شارژ ” و نگارش سرکار خانم سارا زاهدیان چهارشنبه ۸ دی ماه ۹۵ در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید