پایان نامه، تحلیل آسیب پذیری حافظه

خبرنگار افتخاری 1جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات با موضوع ” تحلیل آسیب پذیری حافظه ” و ارائه سرکار خانم مریم مسعودیان سه شنبه ۳۰ آذر ۹۵ در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

استاد راهنما: آقای دکتر مهدی خرازی.

استاد ممتحن داخلی: آقای دکتر حسین اسدی.

استاد ممتحن خارجی: آقای دکتر رضا عزمی.

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید