رساله دکتری؛ استخراج شبکه انتشار در شبکه های اجتماعی برخط پویا

خبرنگار افتخاری 1جلسه دفاع از رساله دکتری، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری با عنوان ” استخراج شبکه انتشار در شبکه های اجتماعی برخط پویا ” و نگارش سرکار خانم مریم طحانی سه شنبه ۷ دی ماه ۹۵ در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

اساتید راهنما:دکتر علی محمد افشین همت یار، دکتر حمیدرضا ربیعی.

هیئت داوران: دکتر علی موقر و دکتر جعفر حبیبی از دانشگاه صنعتی شریف.دکتر مسعود اسدپور و دکتر آزاده شاکری از دانشگاه تهران. دکتر بهزاد اکبری از دانشگاه تربیت مدرس.

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید