سخنرانی علمی؛ بررسی انتقال بار در سیم های مولکولی مزدوج

خبرنگار افتخاری 3سخنرانی علمی با موضوع “بررسی انتقال بار در سیم های مولکولی مزدوج” و ارائه جناب آقای دکتر داوود طاهری نیا (دکتری شیمی فیزیک از دانشگاه مینسوتا آمریکا) شنبه ۴ در ماه ۹۵ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

قسمتی از موضوع مطرح شده:

سیم مولکولی را می توان به طور ساده به عنوان یک ساختار مولکولی تعریف کرد که قابلیت هدایت بار الکتریکی را میان دو منبع الکترون دارا می باشد. انگیزه تحقیقات بر روی سیمهای مولکولی، کاربردهای بالقوه آنها در دستگاه های نانوالکترونیک آینده است چرا که مولکول ها به طور ذاتی کوچک هستند و انعطاف پذیری زیادی برای تنظیم خواص نوری-الکترونی آنها به واسطه روش های سنتز شیمیایی وجود دارد. همچنین، بررسی هدایت بار الکتریکی در سیمهای مولکولی می تواند به روشن شدن مکانیسم انتقال بار در فیلمهای پلیمری کمک کند که در نهایت به طراحی موادی با بازدهی بالاتر برای کاربردهایی در زمینه الکترونیک آلی منجر می شود. تمرکز کار حاضر بر روی مطالعه انتقال بار در سیمهای مولکولی با ساختارهای گوناگون و نیز بررسی روابط بین ساختار و خواص در این سیستم ها می باشد. به طور ویژه، شناسایی جامعی از سطح و خواص الکتریکی تک لایه های خود سامان یافته سیمهای مولکولی مزدوج ارائه شده است. تکنیک AFM رسانا به عنوان روش اصلی در شناسایی و تشخیص مکانیسم انتقال بار در این فیلمها به کار گرفته شده است.

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید