سمینار دکتری؛ عامل دار کردن پیوندهای C-H به صورت گزینشی در موقعیت متا

خبرنگار افتخاری 3سمینار دکتری گرایش شیمی آلی با موضوع “عامل دار کردن پیوندهای C-H به صورت گزینشی در موقعیت متا” و ارائه سرکار خانم غزال توکلی یکشنبه ۱۲ دی ماه ۹۵ از ساعت ۱۴ در سالن رازی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

استاد راهنما: دکتر فیروز مطلوبی مقدم.

 

c-h

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید