پایان نامه؛ ارتقا محدوده ی عملکردی محفظه احتراق یک موتور توربوجت کوچک

خبرنگار افتخاری 2جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع ” ارتقا محدوده ی عملکردی محفظه احتراق یک موتور توربوجت کوچک” و ارائه جناب آقای محمد برنجیان چهارشنبه ۱ دی ۹۵ در دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

استاد راهنما: دکتر فرشچی.

اساتید ممتحن:دکتر قربانیان و دکتر تابع جماعت.

چکیده:

عملکرد موتورهای توربینی وابستگی زیادی به شرایط محیطی، یعنی فشار و دما و همچنین سرعت پرواز دارد. هر موتوری دارای سقف پروازی مشخصی است، یعنی ارتفاعی که بالاتر از آن موتور خاموش می شود. علت خاموش شدن موتور با افزایش ارتفاع، افت عملکرد محفظه احتراق و کاهش بازده و پایداری احتراق در آن است. محدوده یپایداری محفظه احتراق را می توان با اعمال تغییراتی، مانند تعویض سوخت پاش ویا بهبود مشخصات سوخت، گسترش داد و بدون نیاز به طراحی دوباره، از همان محفظه احتراق و موتور برای ارتفاع بالاتر استفاده کرد. ارتقا محدوده ی عملکردی محفظه احتراق موتورهای توربوجت کوچک ساخته شده در کشور برای استفاده درپهپادهای بلند پرواز از کاربردهای این پایان نامه است.

در این پایان نامه ابتدا مفاهیم مورد نیاز برای بررسی پایداری استاتیکی احتراق مانند مفهوم حلقه ی پایداری و دمش و تاثیر پارامترهای مختلف محفظه احتراق مانند، دبی هوا، نسبت هم ارزی سوخت، فشار و دمای ورودی بر پایداری استاتیکی احتراق بررسی شده اند. سپس محفظه احتراق موتور توربوجت TRI60-5 به منظور بدست آوردن حلقه پایداری، با درنظر گرفتن مراحل ریزسازی سوخت، تبخیر سوخت و احتراق مدل سازی شده اند. همچنین به منظور بررسی عملکرد موتور و شرایط کاری محفظه احتراق در ارتفاع و سرعت های مختلف، مدل ترمودینامیکی موتور توربوجت ایجاد شده است. با افزایش ارتفاع، واحد کنترل سوخت به منظور ثابت نگه داشتن دور موتور مطابق با دستور خلبان، دبی سوخت را کم می کند و عملکرد سوخت پاش افت می کند. سوخت پاش داپلکس در دبی کم، قطرات کوچکتری نسبت به سوخت پاش سیمپلکس تولید می کند. شبیه سازی های انجام شده نشان داد، با تغییر سوخت پاش محفظه احتراق موتور TRI60-5 از سیمپلکس به داپلکس، سقف پایداری آن ۵km افزایش می یابد.

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید