گزارش تصویری؛ آشنایی بامدیریت کسب و کار در صنعت نفت

  • kasmnaft6

خبرنگار افتخاری 2کارگاه نیم روزه آشنایی بامدیریت کسب و کار در صنعت نفت، ۲۴آذر۹۵ در دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

0

نظر بدهید