گزارش تصویری؛ شیوه ارائه موثر مطالب علمی و فنی(قسمت اول:سخنرانی متقاعدکننده)

  • eraematalebfani6

خبرنگار افتخاری 3کارگاه آموزشی با موضوع “شیوه ارائه موثر مطالب علمی و فنی(قسمت اول:سخنرانی متقاعدکننده)” بمناسبت هفته پژوهش و توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف ۲۳آذرماه سال ۹۵ در ساختمان مرکزی کتابخانه این دانشگاه برگزار شد.

0

نظر بدهید