گزارش تصویری؛ شیوه ارائه موثر مطالب علمی و فنی(قسمت دوم: مباحث علمی)

  • eraematlab5

خبرنگار افتخاری 1کارگاه آموزشی با موضوع “شیوه ارائه موثر مطالب علمی و فنی(قسمت دوم: مباحث علمی)” بمناسبت هفته پژوهش و توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف ۲۴آذرماه سال ۹۵ در ساختمان مرکزی کتابخانه این دانشگاه برگزار شد.

0

نظر بدهید