گزارش تصویری؛ حلقه های راه مهندسی، ما میتوانیم؟!

  • hmohandesi4

خبرنگار افتخاری 2جلسه حلقه های راه مهندسی،ما میتوانیم؟! ؛ توسط ستاد دانشکده های بسیج دانشجویی یکشنبه ۲۸ آذر ماه در سالن جابربن حیان دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

سخنرانان این برنامه:

  • جناب آقای دکتر محمد اولیا(معاونت مهندسی و تحقیق و توسعه و قائم مقام شرکت توربین سازی مپنا)
  • جناب آقای دکتر محمدمهدی نایبی(عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و موسس شرکت رستافن)
  • دکتر رسول جلیلی(عضو هیئت علمی دانشکده کامپیوتر، مدیرعامل شرکت امن افزار گستر شریف، عضو شورای عالی فضای مجازی)
0

نظر بدهید