جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد، فلاتر پوسته استوانه ای دارای لایه ویسکوالاستیک کسری مقید

خبرنگار افتخاری 3جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع “فلاتر پوسته استوانه ای دارای لایه ویسکوالاستیک کسری مقید” و ارائه سرکارخانم محدثه مختاری سه شنبه ۳۰ آذر ماه ۹۵ در دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

چکیده:

در این پایان نامه فلاتر و ارتعاشات پوسته استوانه ای چند لایه با میرایی مقید بررسی خواهد شد. فرضیه پوسته در نظر گرفته شده برای به دست آوردن معادلات سازه، فرضیه پوسته های نازک دانل-مشتری و ماده ی لایه میانی ماده ویسکوالاستیک کسری است. برای شبیه سازی آیرودینامیک از فرضیه شبه پایای پیستون که برای جریان های مافوق صوت از دقت خوبی برخوردار است، استفاده شده است. برای انتخاب الگوی مناسب برای مدل سازی خواص ماده ی ویسکوالاستیک ابتدا مقایسه ای بین الگوهای کسری و کلاسیک زنر، ماکسول و کلوین –ویت انجام شده است و سپس مدل کسری زنر که همخوانی بهتری با نتایج آزمایشگاهی دارد، انتخاب شده است. معادلات حاکم بر حرکت پوسته استوانه ای ساندویچی با استخراج معادلات انرژی و با استفاده از روش لاگرانژ به دست آمده است و با استفاده از روش ریتز حل شده است. حل پایداری برای بررسی فلاتر پوسته استوانه ای با لایه ی میرا کننده ی مقید انجام شده است. نتایج ارتعاشات سازه و حل پایداری فلاتر در حالت خاص با کارهای پیشین صحت سنجی شده است. مطالعه ی پارامتری روی بسامدهای طبیعی و فشار بحرانی فلاتر انجام شده است.

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید