رساله دکتری مهندسی عمران گرایش سازه،بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی رفتار اتصالات تیر به ستون بتنی درجا با بتن خودتراکم تحت بارگذاری رفت و برگشت

خبرنگار افتخاری 1رساله دکتری مهندسی عمران گرایش سازه،با موضوع “بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی رفتار اتصالات تیر به ستون بتنی درجا با بتن خودتراکم تحت بارگذاری رفت و برگش” با ارائه جناب آقای جلال صالحی مبین سه شنبه ۲۳ آذر ۹۵ در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید