جلسه هفتگی آزمایشگاه کارایی و اتکا پذیری؛ مدل سازی روش DVFS بااستفاده از شبکه های فعالیت تصادفی

خبرنگار افتخاری 3جلسه هفتگی آزمایشگاه کارایی و اتکا پذیری؛ مدل سازی روش DVFS بااستفاده از شبکه های فعالیت تصادفی با ارائه جناب آقای رضا انتظاری ملکی، دوشنبه ۲۲ آذر۹۵ در دانشکده ی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید