سمینار؛ باتری های فلز-هوا، شگفتی جدید در الکتروشیمی

خبرنگار افتخاری 1سمینار کارشناسی ارشد گرایش شیمی تجزیه با موضوع “باتری های فلز-هوا، شگفتی جدید در الکتروشیمی” با ارائه جناب آقای سجاد رحیمی شنبه ۱۳ آذر ۹۵ در دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

batri

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید