زنگ پژوهش؛ دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

خبرنگار افتخاری 1زنگ پژوهش با سخنرانی جناب آقای عباس صابری و موضوع نقش قانون دوم ترمودینامیک و پیامدهای آن یکشنبه ۲۱ آذر ۹۵ در دانشکده فیزیک این دانشگاه برگزار شد.

zang-pajohesh

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید