رساله دکترا؛ بررسی ارتعاشات غیرخطی پوسته های مخروطی درحضور جریان سیال داخلی و خارجی

خبرنگار افتخاری 1جلسه دفاعیه از رساله دکترا با موضوع ” بررسی ارتعاشات غیرخطی پوسته های مخروطی درحضور جریان سیال داخلی و خارجی” و با ارائه جناب آقای محمد رحمانیان دوشنبه ۱۵ آذرماه ۹۵ در دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

چکیده رساله:

درپژوهش حاضر ارتعاشات و پایداری غیر خظی پوسته های مخروطی درحضور جریان سیال داخلی و خارجی مورد مطالعه قرارگرفته است. جریان سیال خارجی به صورت مافوق صوت و جریان سیال داخلی به صورت مادون صوت درنظر گرفته شده اند ازاین رو، جریان سیال خارجی با استفاده از تئوری کرومهار در پوسته ها و جریان سیال داخلی با استفاده از معادلات تراکم پذیر و با فرض غیر چرخشی بودن جریان، مدل سازی شده اند. معادلات غیرخطی حاکم بر سازه نیز با استفاده از رویکرد همیلتونی و بکارگیری تئوری فلوگ از روابط سه بعدی الاستیسیته استخراج شده اند. روش حل ارائه شده به لحاظ انعطاف پذیری در مدل سازی شرایط مرزی مختلف و سرعت همگرایی بسیار ایده آل است. دراستخراج حل توام دستگاه سازه – سیال، از روش کاهش مرتبه تصحیح استاتیکی، به نحو شایسته استفاده شده تا تعداد درجات آزادی موثر در حل حداقل شوند.

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید