رساله دکترا؛ ارایه چارچوبی برای بازآرایی معماری درخط محصول نرم افزار

خبرنگار افتخاری 3جلسه دفاع از رساله دکترا با موضوع “ارایه چارچوبی برای بازآرایی معماری درخط محصول نرم افزار” و با ارایه جناب آقای محمدتنهایی چهارشنبه ۱۷آذر۹۵ در دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

اساتید راهنما: دکتر جعفر حبیبی، دکتر سیدحسن میریان

اساتید ممتحن داخلی: دکتر علی موقر، دکتر عباس حیدرنوری

اساتید ممتحن خارجی: دکتر سعیدجلیلی(دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر فریدون شمس(دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر رامتین خسروی(دانشگاه تهران)

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید