دومین جشنواره ایده ها و فرصت ها (پیشگیری از جرم، یک مسئولیت اجتماعی)

خبرنگار افتخاری 1دومین جشنواره ایده ها و فرصت ها (پیشگیری از جرم، یک مسئولیت اجتماعی) با حمایت دانشگاه صنعتی شریف ۱۲ تا ۱۵ بهمن ماه ۹۵ برگزار می گردد.

برای ارسال ایده به نشانی  www.shareidea.scpd.ir  مراجعه نمایید.

pishgiriazjorm

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید