گزارش تصویری؛ ویژه برنامه انستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف

  • anstito3

خبرنگار افتخاری 2ویژه برنامه انستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف در آستانه پنجاهمین سال تاسیس انستیتو ۱۸آبان ماه ۹۵ در سالن سبز دانشکده مهندسی شیمی این دانشگاه برگزار شد.

0

نظر بدهید