سمینار انتقال توان بدون تماس و بی سیم

خبرنگار افتخاری 2سمینار انتقال توان بدون تماس و بی سیم با حمایت دانشگاه صنعتی شریف ۱۵آذر ماه ۹۵ در دانشکده مهدسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران برگزار می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی ece.ut.ac.ir/CONTACTLESS مراجعه نمایید.

tavan

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید