زنگ پژوهش؛ سخنرانی فیزیک

خبرنگار افتخاری 1زنگ پژوهش

زمان: ۱۴/۰۹/۹۵   ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۳۰

مکان: تالار دکتر جناب،آمفی تئاتر دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف.

سخنران:سید علی حسینی، دانسکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی.

zangpajahesh1

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید