گزارش تصویری؛مهارت های قیمت گذاری و ارزیابی مالی

  • gheymatgozari8

خبرنگار افتخاری 1دوره مهارت های قیمت گذاری و ارزیابی مالی طرح های نوآورانه با ارائه جناب دکتر مهدی کنعانی چهارشنبه ۳آذر ماه ۹۵ در سالن خواجه نصیر دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

0

نظر بدهید