دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدمهندسی فناوری اطلاعات؛ بهبود روش های تشخیص بدافزارهای اندرویدی

خبرنگار افتخاری 3جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدمهندسی فناوری اطلاعات با موضوع “بهبود روش های تشخیص بدافزارهای اندرویدی” وبا ارائه جناب آقای مجیدصالحی برگزار می شود.

زمان: سه شنبه ۲۵/۰۸/۹۵ ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰.

مکان:طبقه نهم دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف،اتاق شورا.

1+

مطالب مرتبط

نظر بدهید