برنامه سخنرانی های گروه فلسفه علم؛پاییز ۱۳۹۵

خبرنگار افتخاری 2برنامه سخنرانی های گروه فلسفه علم؛پاییز ۱۳۹۵

شرکت برای عموم آزاد است.

زمان: چهارشنبه ها (دوهفته یک بار) ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰

مکان: دانشگاه صنعتی شریف-گروه فلسفه علم-سالن اجتماعات گروه.

sokhanranifalsafe

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید