کارگاه آموزشی امنیت داده در رایانش ابری

خبرنگار افتخاری 1قطب علمی رمز با همکاری انجمن رمز و شاخه دانشجویی در دانشگاه صنعتی شریف، کارگاه آموزشی امنیت داده در رایانش ابری را برگزار می نماید.

زمان:۱۹ و ۲۰ آبان ماه ۹۵.

مکان: دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، سالن کهربا.

 

dade

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید