گزارش تصویری؛ سمینار انجمن بین المللی مهندسان نفت دانشگاه صنعتی شریف

  • naft-k5

خبرنگار افتخاری 1سمینار انجمن بین المللی مهندسان نفت دانشگاه صنعتی شریف دوشنبه ۱۰ آبان ماه ۹۵ در سالن سبز واقع در دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

0

نظر بدهید