گزارش تصویری؛ سمینار آشنایی باگرایش های شیمی

 

خبرنگار افتخاری 3سمینار معرفی گرایش های شیمی دوشنبه۱۰آبان ماه ۹۵ در سالن خواجه نصیر واقع در طبقه چهارم ساختمان سلف دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

0

نظر بدهید