گزارش تصویری؛ سمینار آشنایی باگرایش های شیمی

  • grayesh-shimi7

خبرنگار افتخاری 3سمینار معرفی گرایش های شیمی دوشنبه۱۰آبان ماه ۹۵ در سالن خواجه نصیر واقع در طبقه چهارم ساختمان سلف دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

0

نظر بدهید