کارگاه تخصصی؛ الکترونیک نانو

خبرنگار افتخاری 2کارگاه تخصصی الکترونیک نانو توسط انجمن علمی و دانشجویی علوم و فناوری نانو با همکاری انجمن رسانا دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

زمان:۲۰آبان ماه سال ۹۵، از ساعت ۹ الی۱۲ و ۱۴الی ۱۶.

 

e-nano

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید