اولین همایش صلح علم و دین

خبرنگار افتخاری 3اولین همایش صلح علم و دین توسط گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف برگزار می گردد.

تاریخ برگزاری همایش، ۲۴ و ۲۵ آذر ماه ۹۵.

 

solhe-elmodin

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید