همایش ملی علمی پژوهشی علم و دین

خبرنگار افتخاری 1مرکز معارف اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف “همایش ملی علمی پژوهشی علم و دین” را  برگزار می نماید.

زمان برگزاری همایش؛ بهمن ماه ۹۵

 

elm-va-din

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید