بازدید از شرکت سامانه آریا همراه

خبرنگار افتخاری 2بازدید از شرکت “سامانه آریا همراه” توسط بسیج دانشجویی شاخه برق دانشگاه شریف برگزار می شود.

زمان بازدید؛ چهارشنبه ۱۲ آبان ماه ۹۵ ساعت ۱۵ الی۱۹ است.

علاقه مندان برای شرکت در این بازدید در روزهای یک شنبه تا چهارشنبه به همکف دانشکده برق دانشگاه شریف مراجعه نمایند.

گوشه ای از حوزه های فعالیت شرکت سامانه آریا همراه:

  • مراکز داده و خدمات مدیریت شده
  • اینترنت اشیا
  • شبکه و ارتباطات
  • امنیت و ….

 

aria-hamrah

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید