چهارمین کنفرانس لیزر و کابردهای آن

خبرنگار افتخاری 1چهارمین کنفرانس لیزر و کابردهای آن در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

برخی از محورهای کنفرانس:

  • برهم کنش لیزر با ماده
  • لیزرهای پالس کوتاه
  • شتابدهنده لیزری
  • لیزر در صنعت
  • اپتیک لیزر

leyzer

 

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید