سمینار، بررسی سمیت نانو مواد از دیدگاه شیمی تجزیه

خبرنگار افتخاری 3سمینار بررسی سمیت نانو مواد از دیدگاه شیمی تجزیه، توسط سرکار خانم سارا عسگری یکشنبه ۹ آبان ماه سال ۹۵ در دانشکده شیمی دانشگاه شریف ارائه می شود.

استاد راهنما در این پروژه دکتر حبیب باقری است.

 

nano-m

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید