سمینار مطالعه اثرات ریزساختار بر رفتار هیدرومکانیکی خاک لس

مرتضی ایمنیسمینار “مطالعه اثرات ریزساختار بر رفتار هیدرومکانیکی خاک لس” دوشنبه دهم آبان ماه از ساعت ۱۷ الی ۱۸ در اتاق ۲۰۲ دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف، با ارائه جناب آقای حامد صادقی برگزار می گردد.

ایشان با درجه کارشناسی ارشد در گرایش ژئوتکنیک از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شد سپس موفق به اخذ پذیرش در برنامه مشترک دکتری بین دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علم و صنعت هنگ کنگ شد؛ ایشان در شهریور ماه ۹۵ نائل به درجه دکترا از دانشگاه علم و صنعت هنگ کنگ شد.

چکیده مقاله:

khake-lose

لایه های خاک لس در اثر انباشت رسوبات بادی ایجاد شده است.به علت منشا بادی در فرآیند تشکیل زمین شناسی، این خاک دارای ساختار حفره ای و کم ثبات است و نهشته های آن غالبا در طبیعت بصورت غیر اشباع یافت می شود. از سویی خاک لس به علت پراکندگی قابل توجه (حدود ۱۰ درصد سطح زمین)،درسالهای اخیر به عنوان منبعی برای ساخت سازه های خاکی در نظر گرفته شده است.اما به علت ساختار متفاوت خاک دست نخورده با خاک متراکم پاسخ متفاوتی به بارگذاری های هیدرولیکی و مکانیکی مورد انتظار است. هدف اصلی این تحقیق ایجاد نگرشی در اثرات کیفی و کمی ریزساختار بر رفتار هیدرومکانیکی خاک لس است. بطور خاص ویژگی های نگهداشت آب، خاک، تغییرات حجمی، اتساع، مقاومت برشی و خصوصیات دینامیکی بررسی شده است.بدین منظور برنامه آزمایشگاهی جامعی شامل آزمایش های المان و ریزساختار طراحی و انجام شده است. آزمایش های المان با به کارگیری صفحه فشار اصلاح شده، محفظه زیسا محیطی، دستگاه جدید برش ساده توسعه یافته برای مکش های بالا،ستون تشدید . اودئومتر انجام شده است. علاوه بر آن، مطالعات ریز ساختار از طریق انجام عکس برداری های میکروسکوپ الکترونی و آزمایش های حفره سنجی نفوذ جیوه انجام گرفته است. نتایج بدست آمده در چارچوب تئوری های کلاسیک و نیز تئوری های پیشرفته مبتنی بر ریزساختار خاک بحث و تفسیر می شود. درنهایت پیشنهاداتی براساس مشاهدات جدید به منظور بهبود تئوری های موجود در مکانیک خاک ارائه می گردد.

1+

مطالب مرتبط

نظر بدهید