گزارش تصویری، بیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران

مقداد رحیمی حاجی آبادیبیست و سومین سمینار شیمی تجزیه ایران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۰ و ۱۱ شهریور۹۵ در دانشگاه شریف برگزار شد.

0

نظر بدهید